Opetusmateriaali

Tervetuloa tutustumaan opetusmateriaaleihimme!

Digitoidut historialliset sanomalehdet ovat sisällöltään rikas lähdemateriaali tutkijoille, mutta ne tarjoavat myös uusia näkökulmia koululaisille, opettajille, yliopisto-opiskelijoille ja alan harrastajille. H2020-rahoitteinen NewsEye-projekti on tuottanut materiaaleja, jotka helpottavat näiden erityisten aineistojen käyttöä. Olemme muokanneet opetusmateriaalimme yhteensopiviksi Ranskan, Itävallan ja Suomen opetussuunnitelmiin. Kuten projektimme, ovat myös materiaalimme kansainvälisiä ja monikielisiä. Opetusmoduuleja voi toki soveltaa vapaasti ja muokata omaan käyttöön. Yliopisto-opiskelijoille tarjoamme kurssirakenteen, jossa on esimerkkejä eri tavoista opettaa digitaalisen hermeneutiikan käytäntöjä. Olemme myös koonneet hyödyllisiä aineistoja ja neuvoja alan harrastajille. Näihin kuuluu esimerkkihakuja, videoita ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Koulut

Täältä löydät tiettyjä aiheita koskevia artikkeleita sekä harjoitustehtäviä sekä suunnitelmia opetusmoduuleiksi.

Yliopistot

Täältä löydät kurssurunkoja digitaalisten ihmistieteiden kursseille sekä muuta materiaalia käytettäväksi yliopisto-opetuksessa.

Yleistä

Täältä löydät yleisiä materiaalieja ja ohjeita työskentelyyn digitaalisten sanomalehtien kanssa.